Управління проєктом зі створення додатку для розпізнавання жестів дактильної абетки

Дата
2023
Автори
Петренко Юрій Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті виконання магістерської кваліфікаційної роботи розроблено систему управління проєктом створення застосунку для розпізнавання жестів дактильної абетки. Проведений аналіз предметної області в інформаційно-технологічному середовищі проєкту виявив, що наявні продукти мають недоліки і не відповідають потребам користувачів. У межах даної кваліфікаційної роботи проведено широкий аналіз конкуренції, використовуючи метод "5 сил Портера", а також здійснено SWOT-аналіз, STEP-аналіз та аналіз зовнішнього середовища. Були проведені інвестиційні дослідження та розроблена економічна модель проєкту. Створено дерево проблем та цілей, ідентифіковано альтернативи проєкту, проведено їх аналіз, оцінку та визначено найкращі варіанти. Описано цілі та продукт, які реалізуються в рамках проєкту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Петренко Ю. А. Управління проєктом зі створення додатку для розпізнавання жестів дактильної абетки : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Петренко Юрій Анатолійович. - Київ, 2023. - 98 с.