Синтаксичні основи поетичного дискурсу. На матеріалі юдейської літургійної поезії арамейською мовою II-VIII ст.

Дата
2016
Автори
Цолін Дмитро Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена синтаксису поетичного дискурсу, Дослідження здійснено на матеріалі юдейської літургійної поезії II-VIII ст., що була написана двома субдіалектами середньоарамейської мови – літературною юдейською арамейською та літературною юдейською палестинською арамейською. Розкрито зв’язок між основними парадигмами функціонування синтаксичних конструкцій в поетичному тексті та їх взаємодією з іншими дискурсивними засобами –– архітектонікою твору, його ритмічною структурою та фонетичним оформленням. Охарактеризовано особливості функціонування синтаксичних конструкцій у двох типах віршування – архаїчних синтаксично-орієнтованих моделях та тих, що не мають фіксованого синтаксичного стандарту. Здійснено детальний аналіз особливостей поетичного синтаксису середньоарамейської мови. Висвітлено фактори, що впливають на вибір синтаксичних конструкцій у поетичному творі, незалежно від типу віршування: жанрові особливості дискурсу (оповідний, діалогічний, гімнологічний, медитативний, риторичний, пророчий); комунікативний контекст (передбачувана реакція аудиторії та схема спілкування адресант – адресат визначає ряд особливостей побудови речення в поезії); ритмічна структура поетичного рядка (впливає на розмір і сегментацію речення). Зроблено висновки про особливості функціонування синтаксису в поетичному дискурсі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Цолін Д. В. Синтаксичні основи поетичного дискурсу. На матеріалі юдейської літургійної поезії арамейською мовою II-VIII ст. : автореф. дис. ...канд. філол. наук : 10.02.13. – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії / Цолін Дмитро Васильович. - Київ, 2016. – 40 с.
Зібрання