Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням

Дата
2016
Автори
Чорноусько Мирослава Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дослідженні розглядаються науково-практичні засади процесуального керівництва прокурора досудовим розслідуванням. Комплексно вивчаються нормативні засади, тенденції та проблеми правозастосування у досліджуваній сфері. Проаналізовано ґенезу процесуального керівництва на території сучасної України. Розроблено класифікацію повноважень, рішень та вказівок процесуального керівника. Сформульовано ідею регламентації презумпції одночасного взаємного відкриття матеріалів сторонами. Встановлено необхідність надання прокуророві права, за погодженням з керівником органу досудового розслідування, доручати проведення окремої процесуальної дії слідчому, який не здійснює досудове розслідування кримінального провадження, з метою забезпечення розумності строків розслідування. Внесено низку пропозицій з удосконалення кримінального процесуального законодавства з метою оптимізації умов діяльності прокурора з процесуального керівництва.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Чорноусько М. В. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Чорноусько Мирослава Вікторівна. - Київ, 2016. - 20 с.
Зібрання