Конфуціанство та його роль в політичних культурах країн Азії (Японія, Південна Корея, Китай)

Дата
2021
Автори
Ісайчев Максим
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі проаналізовано теоретичні основи конфуціанства та визначено його роль у політичній культурі Японії, Південної Кореї та Китаю та прослідковано ґенезу, основні етапи розвитку та основоположні принципи етико-політичного вчення конфуціанства; виявлено вплив конфуціанства на політичні культури Японії та Південної Кореї; з’ясована роль традиційних цінностей конфуціанства в політичній культурі Китаю. Конфуціанські цінності стали соціокультурною основою для економічного успіху країн Східної Азії. У суспільствах цих країн сімейні цінності стали основою створення і функціонування фірм, корпорацій а також організації політичної діяльності через принципи конфуціанства. Сучасна система успадкувала ієрархічність структури, беззаперечне підкорення молодших старшим, віру в те, що спільні інтереси завжди вище особистих. Не дивлячись на деякий розкид думок, всі теоретики минулого і сьогодення сходяться в тому, що людині властиво прагнути до особистої вигоди, але вона виправдана тільки тоді, коли пов'язана з громадським обов'язком. Саме на цій основі повинні здійснювати свою діяльність політики країн Східної Азії. «Конфуціанський державний діяч» прагне до створення «моральної політики», що відповідає інтересам суспільства. Ідеальний управлінець повинен слідувати шляхом «благородного мужа»: бути людинолюбним, постійно самовдосконалюватися, поєднувати в собі моральність і культуру, виховувати власним прикладом. Досягнення країн Східної Азії дали привід до того, щоб принципи ведення управління, засновані на конфуціанській моралі, стали цілком адекватно сприйматися європейськими та американськими суспільствами.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Ісайчев М. Конфуціанство та його роль в політичних культурах країн Азії (Японія, Південна Корея, Китай) : кваліфікаційна робота : 052 Політологія / Ісайчев Максим. - Київ, 2021. – 50 с.