Перспективи застосування та межі використання реакції тіо-Принса

Дата
2023
Автори
Бабченко Ігор Євгенович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі представлений новий підхід - реакція тіо-Прінса, яка відкриває шлях до синтезу нових функціоналізованих тіопіранів. Розроблено умови для препаративного проведення реакції та її масштабування до великих кількостей. Досліджено межі застосування реакції з різними карбонільними компонентами. Робота виявила проблеми, пов'язані з очищенням цільових сполук, і запропонувала методи їх вирішення. Синтезовано ряд важкодоступних функціоналізованих тіопіранів та розвинуто ефективні методи їх очищення. Отримані результати демонструють потенціал реакції тіо-Прінса для синтезу нових сполук та вказують на перспективи подальшого розширення кола субстратів. Ця робота вносить важливий внесок у розвиток синтетичної хімії та відкриває можливості для розробки нових лікарських засобів та матеріалів.
This work presents a new variation of the classical Prins reaction - the thio-Prins reaction, which opens up a pathway for synthesizing new functionalized thiopyrans. Conditions for preparative-scale reaction and its application with various carbonyl components were developed. The study identified and addressed issues related to the purification of target compounds by proposing effective purification methods. A range of challenging functionalized thiopyrans were synthesized, and efficient purification methods were developed. The results demonstrate the potential of the thio-Prins reaction for synthesizing novel compounds and indicate prospects for expanding the range of substrates. This work makes an important contribution to the development of synthetic chemistry and opens possibilities for the development of new pharmaceuticals and materials
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Бабченко І. Є. Перспективи застосування та межі використання реакції тіо-Принса : випускна кваліфікаційна робота магістра : 102 Хімія / Бабченко Ігор Євгенович. - Київ, 2023. - 50 с.