Міжнародно-правове регулювання торгівлі сировинними товарами

Дата
2016
Автори
Біловол Марта Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2016. Дане дисертаційне дослідження є першим ґрунтовним, всеохоплюючим та узагальнюючим аналізом міжнародно-правового регулювання торгівлі сировинними товарами як у вітчизняній, так і в зарубіжній науці. В дисертації, зокрема: досліджено передумови налагодження міждержавного співробітництва щодо експорту та імпорту сировинних товарів; розглянуто перші зразки міжнародних товарних угод, які діяли у сферах цукру, пшениці, каучуку та олова; проаналізовано усі міжнародні товарні угоди, що укладались в рамках ООН; вивчено ключові положення Інтегрованої програми для сировинних товарів та діяльність Спільного фонду для сировинних товарів; наведено класифікацію міжнародних товарних угод; охарактеризовано сучасний інституційний механізм міжнародної торгівлі сировинними товарами. Особливу увагу приділено питанням міжнародно-правового співробітництва України в сфері торгівлі сировинними товарами. Ключові слова: сировинні товари, міжнародна товарна угода, міжнародна сировинна організація, пшениця, цукор, каучук, олово, кава, буферні запаси, експортні квоти, Інтегрована програма для сировинних товарів, Спільний фонд для сировинних товарів, Міжнародна угода по цукру 1992 року, Міжнародна конвенція про торгівлю зерном 1995 року, Міжнародна організація по цукру, Міжнародна рада по зерну.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Біловол М. В. Міжнародно-правове регулювання торгівлі сировинними товарами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 міжнародне право / Біловол Марта Валеріївна. - Київ, 2016. - 22 с.
Зібрання