Алгоритм розпізнавання рукописного математичного тексту в реальному часі

Дата
2021
Автори
Гаврилюк Мирослав Максимович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Під час виконання дослідження вивчено існуючі алгоритми та підходи в обраній галузі; розроблено та реалізовано алгоритм для виділення рядків рукописної матриці з використанням онлайн даних; створено логістичну регресію для об’єднання цифр у числа для рядка матриці; підібрано архітектуру згорткової нейронної мережі для визначення цифри; реалізовано простий графічний інтерфейс для тестування роботи алгоритму. Розроблений алгоритм може перетворювати рукописні матриці для їх подальшого використання в обчисленнях. Також він може бути успішно застосований у процесі навчання в загальноосвітніх навчальних закладах та закладах вищої освіти.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Гаврилюк М. М. Алгоритм розпізнавання рукописного математичного тексту в реальному часі : дипломна робота … бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Гаврилюк Мирослав Максимович. - Київ, 2021. – 52 с.