Оптимізаційні методи стійких розв'язків обернених лінійних задач гравіметрії та магнітометрії з уточнюючими ітераційними поправками (на прикладі руднопошукових задач)

Дата
2016
Автори
Міненко Роман Вадимович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота містить раніше не захищені наукові положення, які в сукупності розв’язують важливу наукову задачу створення оптимізаційних ітераційних методів стійких розв’язків обернених лінійних задач (ОЛЗ) гравіметрії й магнітометрії з ітераційними формулами й критеріями оптимізації розв’язків, що містять комплекси уточнюючих ітераційних поправок та глибинні функціональні поправочні коефіцієнти, і тільки ті з них, які дають стійкі й змістовні розв’язки обернених задач при використанні, у якості початкових умов ітераційних процесів, відкоригованих, способами автора, результатів попередніх рішень ОЛЗ іншими ітераційними методами. Уперше в рішеннях ОЛЗ для теоретичних і реальних полів, із використанням багатошарових моделей, установлені причини й закономірності еквівалентного перерозподілу речовини, шляхом виносу її вгору та в бокові області або аналогічне пірнання речовини вниз на нескінченність і в сторони. Розроблено спосіб усунення цього впливу на рішення ОЛЗ і досягнення майже реальних значень щільності та інтенсивності намагнічування для теоретичних полів і фізично змістовних їхніх значень для вимірюваних полів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Міненко Р. В. Оптимізаційні методи стійких розв'язків обернених лінійних задач гравіметрії та магнітометрії з уточнюючими ітераційними поправками (на прикладі руднопошукових задач) : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 04.00.05 - геологічна інформатика / Міненко Роман Васильович. - Київ, 2016. – 24 с.
Зібрання