Радіаційно-стимульовані перетворення у вуглецевих наноструктурах та нанокомпозитах

Дата
2016
Автори
Дмитренко Оксана Петрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена встановленню механізмів радіаційно-стимульованого впливу на полімеризацію і аморфізацію в плівках фулеритів С60 і С70, в тому числі легованих нелужними металами, структурну сенсибілізацію карбазолмістних полімерів, допованих молекулами С60, дефектні стани в нанотрубках та лінійних поліспряжених системах нанокомпозитів ізотактичного поліпропілену (і-ПП), полі(вініл)хлориду (ПВХ) з багатостінними вуглецевими нанотрубками (БВНТ). Квантово-хімічні розрахунки для систем молекул С60 з нелужними металами Sn, Ti, Fe, Cu, In, Bi свідчать про можливість утворення звичайних та димерних комплексів. Найбільш стабільними серед них виявилися полімерні комплекси С60-Sn-С60 і С60-Ті-С60. В плівках фулеритів С60 з нелужними металами формуються полімеризовані структури, тип і ступінь яких залежить від утворення комплексів. У випадку іонізаційного опромінення електронами та іонами в плівках фулеритів С60 одночасно протікають процеси полімеризації і аморфизації. Останні переважають за значних флюенсів. Радіаційно-стимульовані перетворення в плівках нанокомпозитів карбазолмістких полімерів з фулеренами С60, вуглецевих нанотрубках, нанокомпозитів і-ПП, ПВХ з БВНТ приводять до перебудови і деградації КПЗ, виникнення дефектів Стоуна-Уоллса, міжшарового зшивання графенових сіток, деструкції полієнових структур, ступінь якої залежить від механохімічних пошкоджень макромолекул полімерів вуглецевими нанотрубками.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 104 Фізика та астрономія
Бібліографічний опис
Дмитренко О. П. Радіаційно-стимульовані перетворення у вуглецевих наноструктурах та нанокомпозитах : автореф. дис. ... д.-ра фіз-мат. наук : 01.04.07 – фізика твердого тіла / Дмитренко Оксана Петрівна. - Київ, 2016. - 37 с.
Зібрання