Активація пізнавальної діяльності студентів в умовах змішаного навчання

Дата
2022
Автори
Дробот Софія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Під час виконання роботи було доведено, що теоретичний аналіз наукової літератури дає підстави вважати, що при використанні педагогами наочності, інтерактивних форм навчання та активного методу пізнавальна діяльність діяльність студентів в умовах змішаного навчання підвищується. Великий відсоток опитаних студентів вважають, що виконання проекту досить добре активізує їхню пізнавальну діяльність в умовах змішаного навчання. Емоційний стан студента, його самопочуття і стиль викладання тісно пов’язані з активізацією пізнавальної діяльності студентів у умовах змішаної форми навчання. Всі студенти які проходили опитування зазначили, що методи інтерактивного навчання активізують пізнавальну активність студентів Мозковий штурм та дискусія є одним з методів інтерактивного навчання, що найбільше стимулює пізнавальну активність в умовах змішаного навчання, під час лекцій та семінарських занять. Семінари з груповою роботою та семінари генерації нових ідей позитивно впливають на активізацію пізнавальної діяльності в умовах змішаного навчання. Підняття дискусійних питань, є одним з найефективніших способів активізації пізнавальної діяльності в умовах змішаної форми навчання. Під час змішаного навчання студенти проявляють найбільше пізнавальну активність в тому випадку, коли викладач емоційно забарвлює навчальний процес та використовує ігровий характер занять.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Дробот С. О. Активація пізнавальної діяльності студентів в умовах змішаного навчання : кваліфікаційна робота : 011 Освітні, педагогічні науки / Дробот Софія Олександрівна. - Київ, 2022. – 102 с.