Компаративний аналіз перекладу концепту чорт/鬼в українській та китайській фразеологічних системах

Дата
2023
Автори
П’янтак Марина Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Вивчення та порівняння перекладу фразеологічних одиниць з концептом «чорт» або «鬼» українською та китайською мовами є актуальним завданням, яке вимагає глибокого аналізу, лінгвістичної компетентності та культурного розуміння. Результати цього дослідження можуть принести вагомий внесок у сучасну лінгвістику, перекладознавство та міжкультурну комунікацію. Метою даного дослідження є проведення компаративного аналізу перекладу концепту «чорт/鬼« в українській та китайській фразеологічних системах. Головною метою є виявлення специфічних особливостей перекладу фразеологічних одиниць з даною концепцією, з'ясування семантичних та культурних перекладових варіантів, а також визначення ступеня еквівалентності між мовами. Дослідження спрямоване на розкриття впливу культурних особливостей та лінгвістичних факторів на процес перекладу даного концепту, що сприятиме поглибленню розуміння міжкультурних відмінностей та поліпшенню перекладацької практики.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
П’янтак М. М. Компаративний аналіз перекладу концепту чорт/鬼в українській та китайській фразеологічних системах : кваліфікаційна робота ... «бакалавр» : 035 Філологія / П’янтак Марина Михайлівна. - Київ, 2023. - 48 с.