Теорія і методологія застосування магнетизму ґрунтового покриву в геології, екології, ґрунтознавстві

Дата
2017
Автори
Меньшов Олександр Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена розробці теорії та методології застосування магнетизму ґрунтового покриву при розв’язанні завдань геології, екології, ґрунтознавства. В основу теорії і методології застосування магнетизму ґрунтового покриву покладається системне геофізичне дослідження ґрунтової оболонки Землі – педосфери. Наведені приклади застосування інформації про магнетизм ґрунтового покриву при розв’язанні ґрунтознавчих та аграрних завдань доводять тісний генетичний зв’язок між магнітними величинами та показниками родючості, ерозії, вмістом органічних та неорганічних речовин, фізико-хімічними параметрами ґрунтів. Магнітні дослідження техногенних ґрунтів та пилових фракцій атмосферного повітря продемонстрували свою високу інформативність та ефективність при оцінці загального забруднення територій. Визначено, що доменний стан магнітного матеріалу, розміри та форма магнетиків залежать від їх походження та знаходяться у тісному генетичному зв’язку із вмістом важких металів та інших техногенних домішок. Міграція вуглеводнів у верхні частини геологічного розрізу та ґрунтовий покрив, а також їх природне та антропогенне накопичення спричинюють вторинні зміни магнітної мінералогії. Проекції покладів вуглеводнів на денну поверхню і відповідні геологічні аномалії часто зіставні із зонами магнітних, геохімічних аномалій та змінами магнітних характеристик ґрунтів. Аутогенними магнітними мінералами ґрунтів Передкарпатського прогину України, які зазнали впливу вуглеводнів, визначено сульфіди заліза у псевдооднодоменному стані.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Меньшов О. І. Теорія і методологія застосування магнетизму ґрунтового покриву в геології, екології, ґрунтознавстві : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22 – геофізика / Меньшов Олександр Ігорович. - Київ, 2017. - 43 с.
Зібрання