Соціально-психологічні особливості психологічної резильєнтності студентської молоді під час війни

Дата
2023
Автори
Тимофєєв Нікіта Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У кваліфікаційній роботі були проаналізовані теоретико-методологічні основи дослідження стресу та психологічної резилєнтності. Вибірку для дослідження склали 52 студенти українських закладів вищої освіти, віком від 17 до 24 років. За результатами короткої шкали тривоги, депресі та ПТСР у більшості респондентів виявлені порушення психічного стану, які пов’я зані з пережитими подіями. За результатами госпітальної шкали тривоги та депресії (HADS) більшості респондентів, а саме 29 студентів мають клінічно виражену або субклінічно виражену тривогу та 28.85% респондентів мають клінічно або субклінічно виражену депресію. За результатами шкали стресостійкості Конора – Девідсона-10 (CD-RISC-10) досліджено, що після початку війни психологічна резильєнтність студентської молоді значно знизилась. Також доведено, що після початку повномасштабної війни в Україні більшість студентів мають низький рівень психологічної резильєнтності або нижче середнього, а також що рівень психологічної резильєнтності є фактором незалежним від статі та варіюється від людини до людини. Розроблений тренінг розвитку психологічної резильєнтності студентської молоді, який складається з чотирьох етапів та може бути проведений як під час онлайн занять , так і в університеті.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Тимофєєв Н. І. Соціально-психологічні особливості психологічної резильєнтності студентської молоді під час війни : кваліфікаційна робота ... магістра : 053 Психологія / Тимофєєв Нікіта Ігорович. - Київ, 2023. - 68 с.