Синтез нових циклооктинових реагентів для клік-хімії на основі (E)-5-бромциклоокт-5-ен-1,2-діону та (Z)-циклоокто-5-ен-1,2-діону

Дата
2022
Автори
Савіцький Данило Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі було запропоновано дві молекули як SPAAC (Strain- promoted azide-alkyne cycloaddition; з англійської азид-алкен циклоприєднання, що промотується напругою) біоортогональні реагенти, оцінено за допомогою квантовохімічних методів їх реакційну здатність та запропоновано 2 схеми синтезу цих реагентів. У результаті, було успішно експериментально перевірено отримання одного з них, отримано підтвердження можливості вступу його в реакцію 1,3 – диполярного циклопроєднання з азидом, та оптимізовано синтез до стадії утворення фінального продукту. У роботі також запропоновано шляхи подальшої оптимізації синтезу для отримання обох сполук та напрямок подальших досліджень/
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Савіцький Д. А. Синтез нових циклооктинових реагентів для клік-хімії на основі (E)-5-бромциклоокт-5-ен-1,2-діону та (Z)-циклоокто-5-ен-1,2-діону : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 102 Хімія / Савіцький Данило Андрійович. - Київ, 2022. - 43 с.