Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав в Арктиці

Дата
2017
Автори
Павко Яна Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У висновках сформульовано найбільш суттєві результати та положення дисертації‚ які полягають у наступному: 1. На підставі дослідження міжнародно-правового регулювання співробітництва держав в Арктиці з’ясовано сутність та складові цього регулятивного механізму. З точки зору концептуального підходу, механізм міжнародно-правового регулювання кооперації держав в арктичному регіоні являє собою систему правових засобів і форм‚ реалізація яких забезпечує координацію та узгоджену взаємодію міждержавної діяльності в Арктиці. Особливості міжнародно-правового регулювання співпраці держав у північному полярному регіоні‚ що обумовлені правовим статусом і правовим режимом Арктики‚ полягають у наявності таких основних механізмів‚ як договірний та інституційний. Під договірним механізмом міжнародно-правового регулювання співробітництва держав в Арктиці варто розуміти систему багатосторонніх і двосторонніх міжнародних договорів універсального та регіонального характеру‚ які регулюють відносини між державами щодо розмежування морських просторів‚ збереження і раціонального використання морських живих ресурсів Північного Льодовитого океану‚ охорони навколишнього середовища‚ безпеки судноплавства‚ проведення наукових досліджень та з інших важливих питань‚ що виникають в арктичному регіоні. Універсальні міжнародні конвенції та регіональні угоди‚ які складають вищезазначений механізм‚ становлять в сучасних умовах ґрунтовну і достатньо широку міжнародно-правову базу для співпраці держав у північному полярному регіоні. Зауважимо‚ що договірні міжнародно-правові норми є головним елементом такого нового інституту міжнародного права як «арктичне право». В свою чергу‚ «арктичне право» як міжгалузевий інститут міжнародного права (в рамках міжнародного морського права‚ міжнародного права навколишнього середовища та інших галузей) є системою норм міжнародного права‚ що містяться в більшості універсальних і регіональних міжнародних договорів‚ положення яких визначають міжнародно-правовий режим Арктики‚ норм внутрішньодержавного права арктичних і приарктичних держав та норм «м’якого права»‚ які не мають юридично обов’язкової сили‚ але впливають на розвиток міжнародних відносин у північному полярному регіоні. Ключові слова: Арктика‚ арктичне право‚ «інтернаціоналізація» Арктики‚ механізм міжнародно-правового регулювання‚ міжнародне співробітництво‚ Північний Льодовитий океан‚ правовий режим‚ правовий статус‚ секторальна концепція.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Павко Я. А. Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав в Арктиці : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 міжнародне право / Павко Яна Анатоліївна - Київ, 2017. - 260 с.
Зібрання