Гетероциклізації на основі α,β-ненасичених γ-бромокетонів

Дата
2011
Автори
Турелик Арсен Романович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
На прикладі синтезу похідних імідазо[1,2-a]піридинію, піридо[1,2-a]бензімідазолію, тіазоло[3,2-a]піридинію, піридо[2,1-b][1,3]бензтіазолію, тріазоло[4,3-a]піридинію та тіадіазоло[3,2-a]піридинію розроблено новий загальний метод добудови піридинового кільця до 1,3-діазолів, який складається з двох кроків: - Кватернізації діазолів γ -бромдипноном та його аналогами. Було з'ясовано, що перебіг кватернізації контролюється: а)Основністю та стеричною доступністю атома Нітрогену азолів. Більша основність сприяє більш швидкому перебігу кватернізації. б)При кватернізації азолів і піридину γ-галоген-α, β-ненасиченими кетонами в окремих випадках спостерігається алільне перегрупування в бутеновому фрагменті четвертинних солей. - Циклізації утворених четвертинних солей в похідні діазолопіридинію під впливом основ. Найкращі результати циклізації спостерігаються при використанні поташу або морфоліну в етанолі. 2. Сила використовуваних основ впливає на будову продуктів гетероциклізації. Вперше показана можливість рециклізації четвертинних солей бензімідазолію у 1,3,4-тризаміщені піроли при дії метилату натрію в метанолі. 3. На прикладі синтезу похідних імідазо[1,2-a]азепіну та азепіно[2,1-b]бензімідазолу розроблено новий метод добудови азепінового кільця до вказаних діазолів, який полягає у реалізації двох етапів: - Кватернізації 2-метил(бенз)імідазолів за допомогою аналогів γ-бромдипнону й отриманні відповідних четвертинних солей. - Циклізації четвертинних солей під впливом основ у похідні імідазо[1,2-a]азепіну та азепіно[2,1-b]бензімідазолу. 4. Пропонується удосконалений препаративний метод синтезу ароматичних та гетероароматичних аналогів γ-бромдипнону.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Турелик А. Р. Гетероциклізації на основі α,β-ненасичених γ-бромокетонів : дис. ... канд. хім. наук. : 02.00.03 органічна хімія / Турелик Арсен Романович. - Київ, 2011. - 246 с.
Зібрання