Початковий етап розслідування масових заворушень

Дата
2017
Автори
Кузьменко Олександр Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація є монографічним дослідженням, в якому на основі положень загальної теорії криміналістики, кримінального права та процесу, кримінології, юридичної психології, узагальнення слідчо-судової практики проведено криміналістичне дослідження особливостей початкового етапу розслідування масових заворушень. У роботі розглянуто поняття криміналістичної характеристики масових заворушень і зміст її структурних елементів. На підставі системного аналізу теоретичних положень, матеріалів слідчо-судової практики та власного досвіду дисертанта виокремлено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування масових заворушень. Розглянуто особливості організації й тактики провадження слідчих оглядів, допитів потерпілих і свідків, а також особливості використання спеціальних знань у процесуальній та непроцесуальній формі на початковому етапі розслідування масових заворушень. Надано науково обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності цієї діяльності. Розроблено комплекс ефективних тактичних операцій, що можуть бути проведені на початковому етапі розслідування масових заворушень з метою вирішення типових тактичних завдань, які виникають на початковому етапі розслідування злочинів цього виду. Ключові слова: масові заворушення, організація розслідування, початковий етап розслідування, криміналістична характеристика, типові слідчі ситуації, організація й тактика провадження слідчих (розшукових) дій, тактичне завдання, тактична операція.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Кузьменко О. П. Початковий етап розслідування масових заворушень : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Кузьменко Олександр Петрович . - Київ, 2017. - 225 с.
Зібрання