Порвняльно-виставний аспект аграрної лексики в сучасній українській та англійській мовах

Дата
2023
Автори
Кушнір Владислав
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Головною метою дипломної роботи є проведення порівняльно-зіставного аналізу аграрної лексики в сучасній українській та англійській мовах для того, щоб виявити схожі та відмінні риси між ними. У дипломній роботі було проведено дослідження аграрної лексики в українській та англійській мовах з теоретичного та емпіричного аспектів. У теоретичному аспекті було проаналізовано поняття та характеристики аграрної лексики, а також проведено порівняльно-історичний аналіз аграрної лексики в українській та англійській мовах. Було виявлено спільні та відмінні риси лексичного складу обох мов, а також з'ясовано структуру аграрної лексики в кожній мові. У емпіричному аспекті було досліджено труднощі перекладу аграрної лексики в двох мовних системах. Було з'ясовано, що переклад аграрної лексики потребує знання специфіки термінології та врахування культурних, соціальних та мовних особливостей кожної мови. Було проаналізовано порівняльно-зіставний аспект аграрної лексики в сучасній українській та англійській мовах, виявлено спільність та відмінності в використанні термінів та концепцій. Досліджено міжкультурний комунікативний аспект під час перекладу аграрної лексики в двох мовних парах. Було з'ясовано, що культурні відмінності та соціальні контексти мають великий вплив на переклад аграрної лексики, і важливо враховувати ці аспекти для забезпечення точного та належного перекладу. Було проаналізовано мовні особливості та контекстуальне розуміння аграрної лексики, що має важливе значення для правильного сприйняття та передачі значення термінів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Кушнір В. Порвняльно-виставний аспект аграрної лексики в сучасній українській та англійській мовах : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Кушнір Владислав. – Київ, 2023. – 49 с.