Роль економічного капіталу у формуванні успішності представників бізнес-еліти

Дата
2022
Автори
Молчанова Марина Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дипломну роботу присвячено дослідженню ролі економічного капіталу у досягненні індивідом соціального успіху. Перший розділ присвяченій опису теоретичної інтерпретації поняття «успіху», а також описано різницю у підходах та інтерпретаціях понять «життєвого успіху» та «соціального успіху». У другому розділі описано характеристики успішності індивіда в епоху класичного капіталізму та у сучасному суспільстві. У третьому розділі описано результати власного емпіричного дослідження про роль економічного капіталу у формуванні успішності представників бізнес-еліти (на основі аналізу біографій представників бізнес-еліти 19 та 21 сторіччя) Отримані результати можуть бути використані для подальшого дослідження факторів досягнення соціального успіху. Ключові слова: успіх, соціальний успіх, економічний капітал, теорії нематеріальних капіталів, аналіз біографій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Молчанова М. С. Роль економічного капіталу у формуванні успішності представників бізнес-еліти : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Молчанова Марина Сергіївна. - Київ, 2022. - 61 с.