Лексико-граматичні особливості перекладу корейських серіалів українською мовою

Дата
2023
Автори
Козмін Михайло Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі проаналізовано поняття кінодискурсу та кінотексту. В ході аналізу виявлено, що кінодискурс це зв’язний текст, що є вербальним компонентом серіалу або фільму, в сукупності з різними невербальними компонентами – аудіовізуальним рядом та іншими значущими для смислової завершеності екстралінгвістичними факторами. Кінодискурсом є повідомлення, що має властивості цілісності, зв’язності, інформативності, комунікативно-прагматичної спрямованості та медійності. Воно створене колективно диференційованим автором для перегляду реципієнтом.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Козмін М. В. Лексико-граматичні особливості перекладу корейських серіалів українською мовою : кваліфікаційна робота ... «магістр» : 035 Філологія / Козмін Михайло Володимирович. - Київ, 2023. - 86 с.