Розвиток екологічно орієнтованої системи управління підприємством

Дата
2022
Автори
В’юк Марія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі проаналізувано основні методичні підходи до оцінки рівня екологічності діяльності підприємств та організацій. Розкрито сутність еколого-соціальних проектів як складової екологічно орієнтованої системи управління підприємством. Досліджено ведення нефінансової звітності як важливої складової впровадження еколого- соціально орієнтованої системи управління підприємством Запропоновано основні напрями державного стимулювання впровадження та розвитку екологічно орієнтованої системи управління підприємствами.
Ключові слова: підприємство, управління, екологічно орієнтована діяльність, сталий розвиток, екологізація, нефінансова звітність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 076 Підприємництво та торгівля
Бібліографічний опис
В’юк М. С. Розвиток екологічно орієнтованої системи управління підприємством : кваліфікаційна магістерська робота : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / В’юк Марія Сергіївна. - Київ, 2022. - 45 с.