Цивільно-правовий захист авторських прав в Україні і країнах різних правових систем

Дата
2016
Автори
Баженов Михайло Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дисертаційного дослідження є формування власних висновків і практичних рекомендацій щодо розвитку авторського права в Україні, на міжнародному рівні, та в зарубіжних країнах різних правових систем, визначення змісту, форм та способів захисту авторського права, а також впливу основних міжнародних конвенцій і договорів на формування національних законодавств у сфері охорони та захисту авторських прав, і перспектив захисту авторських прав в умовах розвитку інформаційного суспільства. У роботі досліджено ґенезу авторського права, визначено його поняття та зміст. Визначено теоретичні та практичні аспекти захисту авторського права в Україні та зарубіжних країнах. З’ясовано сучасний стан міжнародно–правового регулювання охорони та захисту авторського права і відстежено вплив основних міжнародних актів на формування національних законодавств України та зарубіжних країн. Досліджено особливості захисту авторських прав в Україні та країнах різних правових систем під впливом науково–технічного прогресу та побудови інформаційного суспільства. Виявлено і сформовано власну позицію з проблем правового регулювання та правозастосовної практики у здійсненні захисту авторських прав. Визначено шляхи подальшого розвитку цивільно–правових відносин щодо захисту авторських прав на національному та міжнародному рівнях.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Баженов М. І. Цивільно-правовий захист авторських прав в Україні і країнах різних правових систем : дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Баженов Михайло Ігорович. - Київ, 2016. – 243 с.
Зібрання