Синтез та властивості комплексів лантаноїдів з диметил(3-нітро-4-хлоробензоїл)амідофосфатом складу (NEt4)[LnL4]

Дата
2021
Автори
Климович Денис Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дана робота присвячена одержанню та дослідженню нового карбациламідофосфату - диметил(3-нітро-4-хлоробензоїл)амідофосфату (HL) та комплексів лантаноїдів(ІІІ) складу (NEt4)[LnL4] на його основі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Климович Д. М. Синтез та властивості комплексів лантаноїдів з диметил(3-нітро-4-хлоробензоїл)амідофосфатом складу (NEt4)[LnL4] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеню «бакалавр» : 102 Хімія / Климович Денис Миколайович. - Київ, 2021. - 32 с.