Оцінки розподілу напівнорм Гельдера від випадкових процесів та їх застосування

Дата
2017
Автори
Затула Дмитро Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена оцінюванню розподілів деяких функціоналів від випадкових процесів. Зокрема, в роботі отримано оцінки розподілів напівнорм Гельдера від випадкових процесів, визначених на компакті або на нескінченному проміжку, а також покращення результатів для процесів з просторів Орліча. На основі отриманих оцінок було знайдено модулі неперервності та умови, за яких для перерахованих процесів виконується умова Гельдера. Також за допомогою отриманих оцінок було доведено теореми про точність та надійність наближення процесів з просторів, визначених на нескінченному проміжку, за допомогою цілих функцій експоненціального типу. Крім цього, в дисертаційній роботі досліджено деякі властивості просторів випадкових величин. Ключові слова : простір випадкових величин, простір, простір Орліча, напівнорма Гельдера, модуль неперервності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 111 Математика
Бібліографічний опис
Затула Д. В. Оцінки розподілу напівнорм Гельдера від випадкових процесів та їх застосування емігрантами : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 01.01.05 теорiя ймовiрностей i математична статистика / Затула Дмитро Васильович. - Київ, 2017. - 26 с.
Зібрання