Розробка демонстраційного макету пристрою, що видає решту

Дата
2022
Автори
Шаповаленко Владислав
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання кваліфікаційної роботи бакалавра, використовуючи програмний пакет Proteus 8 Professional, було розроблено схему макету для пристрою, що видає решту. Під час виконання кваліфікаційної роботи бакалавра було з’ясовано, що система автоматизованого проектування Proteus 8 Professional є зручним інструментом для розробки та моделювання електронних схем. Генератор діаграм Mermaid є зручним інструментом при побудові різного роду граф- та блок-схем, однак при великому об’ємі даних її використання є недоречним. Мікросхеми 74 серії інтегральних мікросхем в якості першого широко розповсюдженого сімейства інтегральних мікросхем є універсальною, оскільки містить сотні пристроїв для побудови найрізноманітніших схем. Cхема вже може використовуватись як приклад застосування алгоритмів віднімання в курсі «Комп’ютерна логіка» Також схема може слугувати для демонстрації злагодженої роботи операційного та керуючого автоматів у курсі «Прикладна теорія цифрових автоматів».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 123 Комп’ютерна інженерія
Бібліографічний опис
Шаповаленко В. Розробка демонстраційного макету пристрою, що видає решту : кваліфікаційна робота … бакалавра : 123 Комп'ютерна інженерія / Шаповаленко Владислав. - Київ, 2022. – 60 с.