Зовнішньополітична стратегія Туреччини в Центральній Азії (в період правління ПСР)

Дата
2023
Автори
Соловйова Ельнара Ельчинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній дисертації проведено комплексне дослідження політики Туреччини відносно Центральної Азії за правління Партії справедливості та розвитку. Проаналізовано, яке місце займає Центральна Азія у сучасних зовнішньополітичних пріоритетах Туреччини. У дисертації детально розглядається регіональний підхід Туреччини, наголошуючи на створенні організаційної структури, покликаної підтримувати інтеграцію тюркського світу. Ключовою подією в цій інтеграції є створення Тюркської ради, каталізатором якої стала Нахічеванська угода від 3 жовтня 2009 року. Цей інститут відіграє центральну роль всеохоплюючої платформи, що сприяє співпраці не лише між тюркомовними націями, але й співпраці з іншими відомими тюркськими організаціями, включаючи Парламентську асамблею тюркомовних держав (TURKPA), Міжнародну організацію тюркської культури (TURKSOY), Фонд тюркської культури та спадщини та Тюркську академію. Завдяки цій колективній синергії дисертація встановлює, як поглиблюється співпраця та зміцнюються відносини в різних сферах, починаючи від парламентських обмінів і закінчуючи культурним і науковим партнерством. У дослідженні оцінюються двосторонні відносини Туреччини з окремими країнами Центральної Азії, прикладом яких є її конструктивна взаємодія з Казахстаном, Туркменістаном і Узбекистаном. Відсутність міцного зв’язку та співпраці Туреччини з Таджикистаном пояснюється етнічними та історичними факторами. Ключові слова: ПСР, неоосманізм, нуль проблем із сусідами, регіональна політика, Центральна Азія, тюркський світ, м’яка сила, енергетична стратегія.
In this dissertation, a comprehensive study of Turkey's policy towards Central Asia under the rule of the Justice and Development Party was carried out. It has been analyzed what place Central Asia occupies in Turkey's modern foreign policy priorities. The study evaluates Turkey's bilateral relations with certain Central Asian countries, an example of which is its constructive interaction with Kazakhstan, Turkmenistan, and Uzbekistan. The lack of strong ties and cooperation between Turkey and Tajikistan is explained by ethnic and historical factors. The dissertation analyzes Turkey's desire to become an energy center and establish alternative transport routes through Central Asia. These ambitions were found to face significant challenges due to China and Russia's dominant role in energy and security. Despite these obstacles, Turkey is said to be deploying a strategic mix of "soft power" tools to advance its energy interests. Keywords: AKP, neo-Ottomanism, zero problems with neighbors, regional policy, Central Asia, Turkic world, soft power, energy strategy.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
29 Міжнародні відносини , 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Бібліографічний опис
Соловйова Е. Е. Зовнішньополітична стратегія Туреччини в Центральній Азії (в період правління ПСР) : дис. ... д-ра філософії : 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Соловйова Ельнара Ельчинівна. - Київ, 2023. - 245 с.
Зібрання