Політичний аспект українського фольклору

Дата
2016
Автори
Лихограй Роман Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації постулюється, що головними критеріями «політичності» у фольклорних текстах є прямо вербалізоване чи завуальоване ставлення колективного автора до певної історичної постаті, політичної події або ж її наслідків; а також функція внутрішньої консолідації довкола солідарної групової ідеї і водночас спротиву опозиційній ідеології. Запропоновано введення до наукового обігу терміносполуки «політичний фольклор» як наджанрової категорії. Дисертант обстоює думку, що найпродуктивнішими для ідентифікації текстів феномену «політичний фольклор» є їхнє функціональне та семантичне навантаження з високим (прихованим політичним сенсом) і низьким (оприявленим у тексті політичним сенсом) рівнями семіозису. У дисертації виокремлено головні портретні, вікові, майнові характеристики дуальної пари «герой / ворог», виражені за допомогою поетичних засобів (епітетів, антитез, порівнянь), що дисонують, маркуючи відповідно опозицію «свій» і «чужий», увиразнену через диспозицію «духовне – матеріальне» з акцентуацією на аскезі як складникові духовних практик. У дисертації стратифікуються дві площини генерування політичних смислів у фейк / фольклорі радянської доби – колонізаторська / більшовицька (з притаманними їй симулякрами) та автохтонна (національний фольклор як фактор ідеологічного спротиву): попри інтервенцію політичних ідей колонізатора константними залишаються українські концепти, які ідентифікують зразок як продукт української колективної творчості. Ключові слова : політичний фольклор, трансмісія, образ, етностереотип, семіозис, наджанрова категорія.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Лихограй Р.В. Політичний аспект українського фольклору емігрантами : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 фольклористика / Лихограй Роман Володимирович. - Київ, 2016. - 201 с.
Зібрання