Управління проектом розробки сервісу для контролю дистанційної роботи

Дата
2021
Автори
Ясь Володимир Олексійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В межах даної роботи було проаналізовано зовнішній ринок та розроблено маркетинговий аналіз галузі з тенденціями до розвитку та поширенню програмного забезпечення для віддаленої роботи. Розроблено PEST аналіз для визначення впливу зовнішніх сил на підприємство, наведено характеристику конкурентів з описом специфіки компаній та продуктів. Описано рівень конкуренції в галузі з використанням методу 5 сил Портера і оцінено позиції на ринку використовуючи ключові фактори. Проаналізовано проектні альтернативи, зваживши всі сильні, слабкі сторони, можливості та загрози було прийнято рішення розробити настільний і веб застосунки з дистанційним управлінням робочими приладами та контролем мобільних пристроїв. А інвестиційне дослідження підтвердило доцільність та фінансову користь від проекту. Розроблено життєвий цикл проекту та ієрархічну структуру робіт, визначено команду проекту з чітким розподілом зони відповідальності, складено план комунікацій з описом основних каналів та видів комунікацій у проекті.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Ясь В. О. Управління проектом розробки сервісу для контролю дистанційної роботи : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Ясь Володимир Олексійович. - Київ, 2021. - 124 с.