Діазокетони отримані з α- та β-амінокислот в синтезі азетидонів та піроллідонів

Дата
2023
Автори
Глушак Євген Мирославович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерську дипломну роботу присвячено синтезу піроллідинових та азетидинових органічних сполук з відповідних діазокетонів, які отриманні за допомогою проточного реактору. У ході досліджень було проведено аналіз для вищевказаних сполук, також був розроблений покращений спосіб отримання даних сполук Розроблено препаративний метод синтезу піроллідинових похідних, а також була покращена методика вже існуючого способу їх створення. Ключові слова: діазокетон, проточний реактор, діазометан, N-H введення, каталізатор, родій, піролідини, азетидини
The master's thesis is devoted to the synthesis of pyrrolidine and azetidine organic compounds from the corresponding diazoketones obtained using a flow reactor. In the course of the research, the above compounds were analyzed, and an improved method for obtaining these compounds was developed. A preparative method for the synthesis of pyrrolidine derivatives was developed, and the methodology of the existing method of their creation was improved. Key words: diazoketone, flow reactor, diazomethane, N-H insertion, catalyst, rhodium, pyrrolidines, azetidines
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Глушак Є. М. Діазокетони отримані з α- та β-амінокислот в синтезі азетидонів та піроллідонів : випускна кваліфікаційна робота магістра : 102 Хімія / Глушак Євген Мирославович. - Київ, 2023. - 34 с.