Синтез і властивості складних оксидів на основі РЗЕ, лужноземельних металів та нікелю

Дата
2017
Автори
Куліченко Вадим Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена питанням оптимізації методів синтезу складних оксидних композицій на основі нікелатів РЗЕ та лужноземельних металів, одержання на їх основі нових матеріалів з перспективними для прикладного використання властивостями. Досліджено утворення нестехіометричних подвійних оксидів у системах La-Ni-O, Nd-Ni-O, Pr-Ni-O. Досліджені каталітичні властивості у нікелатах, кобальтатах і манганатах стронцію і барію, допованих іонами лужних металів у реакціях окиснення метану до етилену. Встановлено, що часткове заміщення іонів Sr2+ і Ba2+ на іони лужних металів Li+, Na+ и K+ призводить до підвищення селективності і активності каталізатору. Досліджено ізоморфне заміщення в системах La3-xMexNi2O7 і La4-xMexNi3O10 де Me = Ca, Sr, Ba. Показано, що при невеликих кількостях замісника утворюються ізоморфно-заміщені композиції на основі відповідних ФРП. Тверді розчини в системах (Pr, Nd)3-xMexNi2O7 і (Pr, Nd)4-xMexNi3O10 (Me = Ca, Sr, Ba) (за виключенням Nd2,9Ba0,1Ni2O7-) – не утворюються. Отримані зразки ізоморфно-заміщених композицій загального складу LaBa2M12M25-xCuxO15-δ (M1 = Ca, Sr; M2 = Co, Ni). Ключові слова: перовськітоподібні структури, золь-гель методи синтезу, метод сумісного осадження, каталіз, електропровідність, нестехіометрія.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Куліченко В. А. Синтез і властивості складних оксидів на основі РЗЕ, лужноземельних металів та нікелю : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 неорганічна хімія / Куліченко Вадим Анатолійович. - Київ, 2017. - 20 с.
Зібрання