Внесок професора Юрія Олексійовича Жлуктенка в розвиток перекладознавства і контрастивної лінгвістики в Україні

Дата
2016
Автори
Літвіняк Олександра Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Вперше в українському перекладознавстві в дисертаційній роботі комплексно досліджено наукові погляди професора Юрія Олексійовича Жлуктенка, а також його практичні підходи до наукового та художнього перекладу. Детально проаналізовано його перекладознавчі погляди, які в процесі дослідження вдалося виокремити з його розвідок. Здійснено спробу зіставити його думки щодо деяких питань із поглядами інших (здебільшого, сучасних йому) науковців. Присвячено увагу перекладацькій діяльності професора, зокрема його перекладам із фризької та англійської мов. Уважно проаналізовано його науковий переклад монографії У. Вайнрайха «Languages in Contact» російською мовою з наголосом на те, що цей переклад – гуманітарний, а також подано деякі міркування щодо перекладу балад про Робіна Гуда, зробленого спільно братами Василем та Юрієм Жлуктенками. У дисертації також обґрунтовано новаторство дослідника, яке виявилося передусім у контрастивній лінгвістиці – він був ініціатором розвитку цієї пошукової галузі в Україні. Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що основним рушієм наукової та перекладацької діяльності професора Юрія Олексійовича Жлуктенка було намагання дати поштовх розвитку різних філологічних галузей в Україні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Літвіняк О. В. Внесок професора Юрія Олексійовича Жлуктенка в розвиток перекладознавства і контрастивної лінгвістики в Україні : автореф. дис. ...канд. філол. наук : 10.02.16 – перекладознавство / Літвіняк Олександра Володимирівна. - Київ, 2016. – 22 с.
Зібрання