Детермінанти внутрішньоособистісних конфліктів та їх психологічні особливості

Дата
2022
Автори
Брик Софія Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У проведеному дослідженні була спроба виявити психологічну сутність внутрішньоособистісного конфлікту, для чого проведено аналіз психологічних теоретичних підходів до його вивчення, досліджено об'єктивні та суб'єктивні фактори, що визначають його зміст, виявлено психологічні характеристики поведінки, спілкування та діяльності осіб із внутрішньоособистісними конфліктами, до побудови технології розроблено підхід психокорекційної роботи при внутрішньоособистісному конфлікті. Аналіз існуючих підходів до вивчення проблеми показав, що внутрішньоособистісний конфлікт є складним системним явищем, у якому залучаються елементи цілісної структури особистості, які виражають ціннісний аспект сенсоутворення. У цьому внутрішньоособистісний конфлікт виникає у діяльності, досягнення цілей самореалізації, що у разі виступає системоутворюючим чинником. Реалізація ціннісного, системного та діяльнісного підходів дозволила виділити такі психологічні фактори, що визначають зміст внутрішньоособистісного конфлікту, як суб'єктивність, рефлексивність, що виступає у формі особистісної рефлексії, діяльність особистості, що визначає предметний зміст внутрішньоособистісного конфлікту на основі ціннісного до неї відношення, а також ситуація взаємодії, вступ у суперечливі відносини із прагненням до самореалізації. У ході теоретичного та емпіричного досліджень, представлених роботі, виявилися такі види внутрішньоособистісних конфліктів, як конфлікт відсутності мети, операційний конфлікт, конфлікт втрати значущості діяльності, конфлікт зони комфорту, конфлікт зміщення тимчасової перспективи, професійно обумовлений внутрішньоособистісний конфлікт і конфлікт недовіри.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Брик С. В. Детермінанти внутрішньоособистісних конфліктів та їх психологічні особливості : дипломна робота ... бакалавр : 053 Психологія / Брик Софія Віталіївна. - Київ, 2022. – 103 с.