Водно-болотні угіддя Дніпровських водосховищ та їх екологічне значення

Дата
2023
Автори
Кияшко Олександр Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У першому розділі роботи розглянуті водно-болотні угіддя Київського, Канівського, Кременчуцького, Кам'янського, Дніпровського та Каховського водосховищ, зокрема їх географічне положення, фізико-географічна характеристика, гідрологічний режим, флора та фауна. Другий розділ розкриває екологічне значення водно-болотних угідь та рівень їх антропізації. Зокрема розглядаються екологічні функції водно-болотних угідь, значення боліт для збереження біологічного й ландшафтного різноманіття. Детально описані проблеми болотних масивів в Україні та світі, найбільш згубні види антропогенного впливу. Третій розділ присвячений дослідженню стану водно-болотних угідь. Найбільша увага була приділена динаміці зміни ВБУ каскаду Дніпровських водосховищ за декілька десятиліть, методами дистанційного зондування Землі. Висвітлена проблемиа проведення природоохоронних заходів Дніпровських водосховищ, та запропоновано шляхи їх вирішення деяких з них, ґрунтуючись на досвіді інших країн. Результати дослідження можуть бути використані для розробки ефективних природоохоронних заходів і поліпшення екологічної ситуації в Дніпровських водосховища.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 106 Географія
Бібліографічний опис
Кияшко О. І. Водно-болотні угіддя Дніпровських водосховищ та їх екологічне значення : кваліфікаційна робота бакалавра : 106 Географія / Кияшко Олександр Іванович. - Київ, 2023. - 85 с.