Програмний модуль класифікації «проблемних зон» для ринопластики

Дата
2022
Автори
Мельник Жанна Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході цієї роботи була розроблена структурна схема та проведено структурний аналіз для планування пластичних втручань на обличчі, до складу якого входять блок завантаження, статистична модель, блок статистичного моделювання, блок вводу параметрів, модель носа. Перспектива цього дослідження полягає в використанні доступних статистичних моделей для побудови на отриманих маркерах реалістичних 3D-моделей. Програмний модуль призначений для врахування анатомічних особливостей будови обличчя і може бути використаний для планування носових втручань. Таким чином, статистична модель може бути розширена за рахунок збільшення кількості стандартів краси. Далі, врахування інших особливостей обличчя, такі як розмір рота, положення очей, може бути використане для вдосконалення моделі. Розроблено програмний модуль для використання в хірургічних клініках для передопераційного моделювання носової форми пацієнта. У додаток в майбутньому вбачається вдосконалення розроблення програмного модулю з області ринопластики до області пластичної хурургії всього обличчя та додавання то розробленого модулю блоків детектування текстурних особливостей та рельєфних особливостей обличчя з тривимірною реконструкцією за фотографічними зображеннями з використанням методу фотограмметрії, а також реконструкція шляхом використання спеціалізованої архітектури згорткової нейронної мережі PRNet.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Мельник Ж. О. Програмний модуль класифікації «проблемних зон» для ринопластики : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Мельник Жанна Олегівна. - Київ, 2022. – 68 с.