Суб’єкти охоронних відносин у трудовому праві

Дата
2017
Автори
Шевченко Наталія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено системному та ґрунтовному аналізу особливостей суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві. У роботі досліджено сутність охоронних відносин у трудовому праві, значення, зміст та їх систему, проаналізовано завдання та функції охоронних відносин у трудовому праві. У роботі охарактеризовано поняття і особливості суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві. Виявлено специфіку системи суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві. З’ясовано мету і функціональну основу діяльності суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві. Встановлено аспект щодо активізації системи суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві, а також виділено напрями удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності системи суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві. Сформовано шляхи запозичення позитивного зарубіжного досвіду щодо оптимізації нормативно-правової бази стосовно суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві України.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Шевченко Н. М. Суб’єкти охоронних відносин у трудовому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення / Шевченко Наталія Миколаївна. - Київ, 2017. - 23 с.
Зібрання