Геопросторова організація спортивного туризму: теорія і практика суспільно-географічного дослідження

Дата
2016
Автори
Колотуха Олександ р Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі розроблено теоретико-методологічні засади дослідження геопросторової організації спортивного туризму. Розкрита сутність спортивного туризму, його суспільні функції, визначено місце в загальній систематизації туризму, досліджена структура та типологія спортивного туризму, спортивний туризм визначений як об’єкт суспільно-географічного дослідження. Розглянуто методологічні засади суспільно-географічного дослідження спортивного туризму через використання геосистемного, кластерного та геопросторового підходів. В результаті запропонований авторський просторово-ресурсний підхід як методологічна основа геопросторового дослідження спортивного туризму. Визначена методика суспільно-географічного дослідження спортивного туризму. Здійснено макрорегіональний аналіз геопросторової організації спортивного туризму, для чого досліджено умови та фактори формування попиту на спортивний туризм у світі, проведено ретроспективний аналіз становлення системи спортивного туризму (на прикладі колишнього СРСР), досліджено структуру організації спортивного туризму, визначено основні регіони спортивного туризму, розглянуто світові туристсько-спортивні проекти і в результаті виконано туристсько-спортивне ранжування та групування регіонів світу. Регіональний аналіз та оцінку функціонування системи спортивного туризму здійснено на прикладі України, для чого розглянута організація туристсько-спортивної діяльності, досліджено ресурсний потенціал спортивного туризму, виконано туристсько-спортивне ранжування та групування регіонів України, розроблена стратегія розвитку спортивного туризму.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Колотуха О. В. Геопросторова організація спортивного туризму: теорія і практика суспільно-географічного дослідження : автореф. дис. ...канд. геогр. наук : 11.00.02 – економічна та соціальна географія / Колотуха Олександ р Васильович.. - Київ, 2016. - 42 с.
Зібрання