Правові проблеми виникнення суб’єктивних авторських прав

Дата
2022
Автори
Ярошинська Крістіна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена дослідженню проблемних аспектів виникнення та здійснення субєктивних автсорких прав на твори літератури, науки та мистецтва. У результаті дослідженн зроблено висновок, що недосконалість законодавства в сфері авторських прав відіграє велику роль у створенні правової системи. Звернуто увагу на те, що хоч законом і передбачена участь у справі спеціаліста, який володіє відповідною кваліфікацією та хорошими теоретичними і практичними знаннями в області інтелектуальної власності, проте, для того щоб грамотно вирішити спір за цією категорією справ, суддя, як головна особа правосуддя, повинен бути компетентним не тільки в правовій сфері, а й мати спеціальні знання у сфері інтелектуальної власності, тому що оцінка доказів судом призведе до рішення, яке має бути обґрунтованим, справедливим і незаперечним. Зроблено висновок, що найбільш надійним способом доведення свого авторства є докази такі як нотаріальне завірення твору. Тому доцільно створити державний контрольований орган у сфері реєстрації та акредитації прав інтелектуальної власності, який спрощував би авторські правовідносини.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Ярошинська К. Правові проблеми виникнення суб’єктивних авторських прав : магістерська робота : 081 Право / Ярошинська Крістіна. - Київ, 2022. - 96 с.