Стрестолерантність до посухи рослин роду Triticum L. за параметрами біохімічного фенотипування

Дата
2019
Автори
Коваленко Марія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена вивченню стрестолерантності до посухи пшениці м’якої (Triticum aestivum L.) та пшениці двозернянки (T. dicoccum Schrank ex Schübl.) за параметрами біохімічного фенотипування. Виявлено, що генотипи пшениці, відібрані за результатами скринінгу з використанням модельної системи осмотичного стресу, за характеристиками окисного гомеостазу, специфікою накопичення дегідринів, активністю хітиназ та β-1,3-глюканаз проявляють різну реакцію на вплив стресового чинника. Продемонстровано зв’язок між вмістом пероксисом та станом антиоксидантної системи, що дозволило здійснити оцінку стрестолерантності пшениці м’якої за умов посухи. Показано перспективність використання наночастинок біогенних металів як індукторів захисних реакцій рослин, зокрема антиоксидантної системи, що сприяє підвищенню продуктивності та урожайності зернових культур.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Коваленко М. С. Стрестолерантність до посухи рослин роду Triticum L. за параметрами біохімічного фенотипування : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 - фізіологія рослин / Коваленко Марія Сергіївна. - Київ, 2019. - 20 с.
Зібрання