Розробка ймовірнісної моделі складної системи безпеки торговельно-розважального комплексу (ТРЦ)

Дата
2021
Автори
Білан Максим Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході роботи було проаналізовано структуру досліджуваного об’єкту, його проектні системи захисту, вплив людського фактору, обґрунтовано вибір типу методології та моделі, визначено всі можливі події: небажану, складні та базисні, для останніх двох типів подій пораховані ймовірності, визначено критерії значимості, розроблено алгоритм й побудовано модель системи протипожежної безпеки та дерево відмов, використовуючи при цьому програмне забезпечення SAPHIRE, розроблене спеціально для вирішення ситуацій такого роду і співставлення сценаріїв всіх можливих ситуацій, порахувавши ймовірності всіх подій, які б призвели торговельно-розважальний комплекс до пожежі й підрахована ймовірність настання небажаної події шляхом врахування мінімальних перерізів. Також проведено детальний аналіз чутливості подій, щоб дізнатись, які з них саме мають найбільший рівень впливу на збільшення ймовірності настання небажаного сценарію розвитку подій. Дані рекомендації щодо покращення системи протипожежної безпеки на основі детального аналізу чутливості подій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Білан М. О. Розробка ймовірнісної моделі складної системи безпеки торговельно-розважального комплексу (ТРЦ) : випускна кваліфікаційна робота : 113 Прикладна математика / Білан Максим Олександрович. - Київ, 2021. - 54 с.