Моноазобарвники та гетероциклічні азосполуки як аналітичні реагенти для спектрофотометричного визначення сульфаніламідів емігрантами

Дата
2013
Автори
Бойко Марія Ярославівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена вивченню взаємодії СА з моноазобарвниками тропеоліном О, еріохром чорним Т, еріохром синьо-чорним R та еріохром синім SE та гетероциклічними азосполуками 4-(2-піридилазо) резорцином і 4-(2-тіазолілазо)- резорцином, з метою розробки ефективних пектрофотометричних методик їх визначення у лікарських препаратах і біологічних зразках. СА взаємодіють з азореагентами із утворенням забарвлених сполук. Встановлено оптимальні умови отримання аналітичного сигналу: кислотність середовища, концентрації реагентів і послідовність їх додавання, стабільність забарвлених продуктів. Розраховано ефективні молярні коефіцієнти світлопоглинання забарвлених сполук ( λ ~ (102 –104) л · моль-1 · см -1). Розроблено чутливі, прості та експресні методики спектрофотометричного визначення СА з АР; розраховано їх метрологічні характеристики. Досліджено селективність розроблених методик щодо діючих і допоміжних речовин, які входять до складу лікарських засобів та апробовано їх при визначенні СА у комбінованих лікарських засобах і сироватці крові. Ключові слова : спектрофотометрія, сульфаніламіди, моноазобарвники, гетероциклічні азосполуки, лікарські препарати, біологічні рідини.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Бойко М.Я. Моноазобарвники та гетероциклічні азосполуки як аналітичні реагенти для спектрофотометричного визначення сульфаніламідів емігрантами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 аналітична хімія / Бойко Марія Ярославівна. - Київ, 2013. - 22 с.
Зібрання