Деснянські річководолинні ландшафти як середовище та об’єкти збереження природи

Дата
2016
Автори
Полянська Катерина Валентинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В дисертаційній роботі з позицій некласичної та постнекласичної науки опрацьовано комплекс завдань еколого- й гуманістично-ландшафтознавчого обґрунтування ідентифікації та збереження річководолинних ландшафтів на прикладі долини Десни. Розкрито поєднання зональних і регіональних різноманіть природи річково-долинних ландшафтів як сукупності геокомпонентних і геофакторних її різноманіть разом із геокомплексними ландшафтними різноманіттями. Виявлено й означено постнекласичне гуманістичне різноманіття антропічних ціннісних сприйнять і відображень річководолинних ландшафтних утворень. Розроблено алгоритм ландшафтознавчого дослідження річководолинних місцевостей і урочищ та озна-чено зміст ландшафтознавчо, екологічно й гуманістично обґрунтованого збереження ландшафтів долини Десни. Враховано давню природну і сучасну антропогенізовану структуру долинних ландшафтних місцевостей, створено карту ландшафтів її долини та прилеглих територій на рівні місцевостей. Проаналізовано сучасні стани середовищезбереження та розроблено систему заходів зі збереження річководолинних ландшафтів і їхніх природних різноманіть в українській частині долини Десни.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Полянська К. В. Деснянські річководолинні ландшафти як середовище та об’єкти збереження природи : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів / Полянська Катерина Валентинівна. - Київ, 2016. – 27 с.
Зібрання