Концептуально-теоретичні засади соціальної епістемології

Дата
2017
Автори
Малишена Юлія Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні на підставі аналізу концептуально теоретичних засад соціальної епістемології виявлено і обґрунтовано особливості її формування як міждисциплінарної галузі дослідження, її проблемного кола, теоретичних і практичних вимірів. Відповідно до поставлених завдань було з’ясовано, що особливістю формування соціальної епістемології як сучасного напрямку міждисциплінарних досліджень є те, що це нова альтернативна галузь з дослідження пізнавальної проблематики і проблематики знання із предметним колом – «соціальною природою пізнання». Дослідження теоретико-концептуальних засад соціальної епістемології на сучасному етапі її розвитку має міждисциплінарний характер. Потреба панорамного охоплення принципових зрушень у становленні галузі як некласичної обумовила звернення в межах представленого дослідження до різних позицій щодо статусу соціальної епістемології відносно концепції класичної та некласичної епістемології. Проведений у дисертаційному дослідженні аналіз теоретичних напрацювань із соціальної епістемології останніх десятиліть показав, що існують суттєві розходження у спрямуваннях досліджень та виборі їх концептуально-теоретичних засад у залежності від того, як розуміється «соціальне» з точки зору його впливу на процеси отримання, обґрунтування і поширення знання, тобто основні складові процесу пізнання. Це дозволило зробити висновок, що як галузь філософського знання соціальна епістемологія знаходиться на етапі формування, а її характерною рисою є незавершеність і дискусійність. Показано, що якщо термін «епістемологія» усталений у філософській традиції, термін «соціальна епістемологія» уточнюється і обговорюється. Значне місце в дослідженні приділено питанню доцільності розрізнення в межах соціальної епістемології концептів «соціальне» та «соціальність». У роботі акцентовано на доцільності такого розрізнення: «соціальне» в межах соціальної епістемології є одним із аспектів «соціальності» в загальних межах філософського розуміння. Ключові слова: епістемологія, соціальна епістемологія, знання, соціальне, політики знання, колективне переконання, когнітивний розподіл праці, агрегативні процедури.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Малишена Ю. О. Концептуально-теоретичні засади соціальної епістемології : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 діалектика і методологія пізнання / Малишена Юлія Олегівна - Київ, 2017. - 208 с.
Зібрання