Митрополит Київський і Галицький Платон (Городецький) : адміністративна, релігійно-просвітницька та місіонерська діяльність

Дата
2016
Автори
Петренко Андрій Арнольдович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Образ митрополита Платона (Городецького) відображений через історичні студії, як церковних так і світських авторів. Прижиттєві біографічні видання і сам владика Платон у своїх спогадах розкривали усі напрями архіпастирської діяльності виключно в позитивному ключі. Це стосувалося також некрологів та посмертних ювілейних видань. За радянських часів об’єктивне вивчення церковних діячів стало неможливим. Історію РПЦ XIX ст. довгий час вивчали лише діаспорні вчені, які через призму поглядів на Православну Церкву в Україні та свою конфесійну приналежність чи уподобання надавали різних, навіть протилежних відтінків образу Платона (Городецького). Саме ці праці стали підґрунтя для сучасних наукових історико-церковних студій в Україні та загальної популяризації постаті митрополита Платона. В часи незалежної Української держави спостерігається помітне зростання інтересу до вивчення історії Православної Церкви та її чільних діячів. Митрополит Платон знову став предметом дослідження кількох новітніх вітчизняних історичних студій. Однак всі ці праці лише фрагментарно розкривають образ архіпастиря. Тож залишається актуальним поглиблений аналіз діяльності Київського митрополита Платона на широкому тлі життя Церкви, України та соціально-політичних реалій останньої чверті XIX ст. Для вирішення поставлених наукових завдань є достатньо репрезентована джерельна база. Кожен із видів джерел дозволяє розкрити іншу іпостась архіпастиря, виявити його роль у різних сферах життя Київської єпархії та визначити вплив на релігійні процеси, які відбувалися в Православній Церкви в Україні та в усій Російській імперії. Різноманітність інформаційного потенціалу джерельної бази надає можливість провести реконструкцію діяльності митрополита Платона та у всій повноті осмислити її внутрішню духовно-інтелектуальну складову. Загалом, джерельна база є достатньо репрезентативною для дослідження адміністративної, просвітницької та місіонерської діяльності митрополита Платона. Ключові слова: Платон (Городецький), митрополит, Київська єпархія, (остання чверть ХIХ ст.), Православна Церква, місіонерство, екуменізм, просвітництво, релігія.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 031 Релігієзнавство
Бібліографічний опис
Петренко А. А. Митрополит Київський і Галицький Платон (Городецький) : адміністративна, релігійно-просвітницька та місіонерська діяльність : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 історія України / Петренко Андрій Арнольдович. - Київ, 2016. - 301 с.
Зібрання