Проекції температури повітря та кількості опадів в Україні в ххі столітті

Дата
2017
Автори
Гнатюк Наталя Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена встановленню тенденцій змін регіонального клімату на основі отриманих у ансамблевому чисельному моделюванні проекцій полів приземної температури повітря та кількості опадів на території України в ХХІ ст. Проведено аналіз тенденцій змін середніх місячних, сезонних та середньорічних температур повітря та кількості опадів у ХХІ ст. на основі даних моделей загальної циркуляції атмосфери та океану та регіональних кліматичних моделей для різних сценаріїв викидів парникових газів IPCC SRES: В1, А2, А1В. Розраховано проекції середніх річних, сезонних та місячних значень приземної температури повітря та кількості опадів для трьох прогнозних періодів у ХХІ ст. для території України на регулярній сітці 25 х 25 км на основі отриманих змодельованих змін та даних наземних спостережень. Розроблено прикладний програмний пакет «UACLIM-2100» для роботи користувача з результатами дослідження. За скорегованими проекціями температури повітря та кількості опадів проведено оцінку сучасної та очікуваної вологозабезпеченості території України протягом ХХІ ст., зокрема розраховано та проаналізовано спеціалізовані кліматичні показники: ГТК Селянінова, індекси аридності Де Мартонна та Пінна для всіх вузлів модельної сітки. Виявлено поступове збільшення посушливості територій України у напрямку з півдня на північний-схід та зниження вологозабезпеченості території Українських Карпат, південного берегу Криму, півдня Одеської області та східного регіону. Ключові слова: зміна регіонального клімату, модель загальної циркуляції атмосфери та океану, регіональна кліматична модель, температура повітря, кількість опадів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 106 Географія
Бібліографічний опис
Гнатюк Н. В. Проекції температури повітря та кількості опадів в Україні в ххі столітті : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Гнатюк Наталя Володимирівна - Київ, 2017. - 23 с.
Зібрання