Інформаційна система спектрометричної лабораторії

Дата
2022
Автори
Кушнір Олександр
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході виконання дипломної роботи проаналізовані існуючі на даний момент програмні засоби для отримання, обробки та аналізу спектрометричних даних. З проведеного аналізу сучасних програм роботи зі спектрометричними даними визначено можливості, які надає кожний із розглянутих програмних засобів і виділено основні та найважливіші можливості при роботі зі спектрометрами. На основі сформованого списку основних характеристик даного класу програм розроблено проект програми роботи зі спектрометром та даними його замірів, а саме: основний алгоритм роботи програми, формат файлу імпорту спектру, а також таблиці із відповідними полями. Також було визначено веб-фреймворк і сервер бази даних, що будуть використовуватись реалізованою системою. За даним проектом було створено інформаційну систему спектрометричної лабораторії.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 123 Комп’ютерна інженерія
Бібліографічний опис
Кушнір О. Інформаційна система спектрометричної лабораторії : дипломна робота бакалавра : 123 Комп’ютерна інженерія / Олександр Кушнір. - Київ, 2022. - 41 с.