Сучасна французька жіноча проза в українських перекладах

Дата
2016
Автори
Дячук Людмила Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Роботу присвячено комплексному дослідженню особливостей перекладу сучасної французької жіночої прози українською мовою з урахуванням відтворення гендерних маркерів. Вперше на тлі взаємодії визначальних контекстів – мовного, культурно-історичного, суспільно-політичного, літературного – проаналізовано та систематизовано художні твори французьких письменниць, перекладені українською мовою впродовж майже столітньої історії французько-українського перекладу жіночої прози. Виявлено особливості передавання українською мовою гендерних маркерів художніх творів французьких письменниць на лексичному, граматичному та стилістичному рівнях і визначено проблеми, пов’язані з мінімізацією, гіперболізацією чи нейтралізацією фемінних/маскулінних рис героїв/героїнь творів. Поєднання в дисертації надбань дескриптивних, інтерпретативних і гендерно-орієнтованих теорій перекладу дало можливість підійти до питання гендерної асиметрії як до прояву маніпуляційних і деформуючих стратегій і тактик перекладу та визначити роль ідеологічних чинників, зокрема цензури та самоцензури, в перекладі жіночих текстів. Аргументовано необхідність розглядати гендерну адекватність як невід’ємну складову адекватного перекладу, а гендерну компетентність – як одну з професійних вимог до сучасного перекладача.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Дячук Л. С. Сучасна французька жіноча проза в українських перекладах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 - перекладознавство / Дячук Людмила Сергіївна. - Київ, 2016. - 20 с.
Зібрання