Геологічні умови формування та речовинні особливості ореолів фенітизації (на прикладі лінійного Чернігівського карбонатитового масиву Українського щита та його аналогів)

Дата
2015
Автори
Никанорова Юлія Євгеніївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота була присвячена комплексному дослідженню морфології, речовинного складу та геохімії процесу утворення фенітових ореолів карбонатитових масивів лінійного структурно-морфологічного типу, а також порівнянню їх з фенітовими ореолами карбонатитових масивів центрального типу. У роботі простежені закономірності зміни речовинного складу типових породних різновидів, які характеризують ступені перетворення провідних та контрастних за складом вихідних порід досліджених лінійних карбонатитових масивів (Чернігівського, Дубравинського, Пенченгінського), та особливості зміни домішкового складу найбільш розповсюджених акцесорних мінералів (апатиту, сфену) з порід фенітових ореолів названих масивів підтверджують факт композиційної конвергенції контрастних вихідних порід у процесі фенітизації на породному та мінеральному рівнях, відповідно. Така конвергенція у перспективі може бути використана для оцінки ідеалізованої композиції фенітів максимального ступеня перетворення, рівноважної щодо фенітизуючого флюїду, що, в свою чергу, може надати додаткові можливості типізації карбонатитових масивів за рудним навантаженням та джерелом речовини. Таким чином, запропонований у роботі комплексний підхід до вивчення структурно-морфологічних особливостей фенітових ореолів лінійних карбонатитових масивів та закономірностей зміни речовинного складу вміщуючих (вихідних) порід різноманітного складу у процесі їх фенітизації може розглядатися, у першу чергу, в якості рекомендацій щодо вдосконалення ефективності існуючого комплексу критеріїв прогнозування та пошуків карбонатитових масивів. Остання теза є особливо важливою для спрощення технології та, як наслідок, зменшення собівартості геолого-пошукових робіт в умовах закритих територій, до яких належить більша частина Українського щита.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Никанорова Ю. Є. Геологічні умови формування та речовинні особливості ореолів фенітизації (на прикладі лінійного Чернігівського карбонатитового масиву Українського щита та його аналогів) : дис. ...канд. геолог. наук : 04.00.01 – загальна та регіональна геологія / Никанорова Юлія Євгеніївна.. - Київ, 2015. - 136 с.
Зібрання