Правові проблеми функціонування медіа в Україні

Дата
2022
Автори
Вус Діана Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Праця присвячена дослідженню як теоретичних, так і практичних проблем правового регулювання діяльності медіа в України. Зокрема, серед теоретичних аспектів роботою охоплені такі питання, як правовий статус та принципи діяльності медіа в Україні, правове регулювання діяльності медіа в Україні та у світовій практиці, сутність принципів свободи вираження поглядів та права на повагу до приватного та сімейного життя в контексті діяльності медіа тощо. В свою чергу, більша увага приділена практичним аспектам досліджуваної теми, таким як правомірні обмеження свободи вираження поглядів та особливості захисту персональних даних в діяльності медіа, особливості забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності та використання доменних імен в медіасфері тощо. Нарешті, в роботі також розглядається низка проблемних аспектів, пов’язаних з відповідальністю за правопорушення, вчинені у діяльності медіа, та з захистом прав інтелектуальної власності від порушень з боку суб’єктів у сфері медіа. Як результат проведеного дослідження, робота містить пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання правовідносин у сфері медіа.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Вус Д. В. Правові проблеми функціонування медіа в Україні : магістерська робота : 081 Право / Вус Діана Василівна. - Київ, 2022. - 78 с.