Методи адаптивного керування стохастичними системами

Дата
2023
Автори
Снітко Нікіта Дмитрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі розглянута система масового обслуговування, проаналізовані її параметри. Були обговорені способи аналізу та напрямки оптимізації системи. Побудоване керування, завдяки якому вдалося оптимізувати функцію якості. Система була стохастичною, тому довелося враховувати це при побудові керування. Ми впевнилися у тому, що методів адаптивного керування вдосталь вистачає, щоб використати їх для побудови керування до системи. В результаті аналізу роботи системи можна було зробити висновки про її ефективність та продуктивність. Наприклад, на основі статистики часу очікування клієнтів та завантаження серверів можна визначити оптимальну кількість серверів для досягнення максимальної продуктивності. Також можна розглянути варіанти впровадження розподіленої системи обслуговування. В даному випадку було розглянуто систему автомийки, яка працює в умовах постійних перепадів електропостачання. Для оптимізації роботи системи було запропоновано використовувати адаптивне керування, яке регулює кількість серверів в залежності від спостережуваної довжини черги та середнього часу очікування, що і було використано. Також було наголошено на тому, що кожну окрему систему можна розглядати з різних боків у контексті керування та оптимізації. Важливо також подбати про вартістні коефіцієнти. Якщо ситуація в Україні стабілізується, збитки від використання серверів можуть набагато зменшитися. Якщо є впевненість у тому, що бізнес успішний, то варто подумати про розширення. Збільшити кількість серверів, у випадку, якщо є потреба у послугах, що надає бізнес, тобто при постійному зростанні інтенсивності надходжень клієнтів. Робота являє собою цінну інформацію, оскільки системи керування існують довкола нас, зустрічаються у кожному аспекті нашого життя. Особливо використовується принцип готовності до випадковостей, адаптація до навколишніх умов. Тож, оскільки адаптивно керувати можна як процессорами, автомийкою, тема варта вивчення навіть для випадкового користувача.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 124 Системний аналіз
Бібліографічний опис
Снітко Н. Д. Методи адаптивного керування стохастичними системами : кваліфікаційна робота бакалавра : 124 Системний аналіз / Снітко Нікіта Дмитрович. – Київ, 2023. – 45 с.