Методологія проектно-орієнтованого управління регіональними структурами в системі наука – бізнес – держава

Дата
2018
Автори
Осауленко Ігор Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-технічну проблему розроблення методології створення структур для реалізації проектно-орієнтованого управління регіональним розвитком. Виходячи з концепції потрійної спіралі, встановлено основних суб’єктів взаємодії в рамках планування регіонального розвитку. Розроблено модель сумісності в розподіленій проектно-орієнтованій структурі на основі генетичної моделі організації, що дозволяє забезпечити формування необхідного набору функцій проектно-орієнтованого управління й оптимальні співвідношення всередині проектних команд. Розроблено метод формування траєкторії регіонального розвитку через систему проектів, що забезпечує розподіл проектів регіонального портфеля між потенційними виконавцями відповідно до їхніх індивідуальних стратегій. Запропонований метод формування регіонального портфеля на основі кластерного аналізу дозволяє максимально зберегти конструктивні проектні ідеї. Розглянуто концепцію та розроблено план реалізації проекту модернізації вуличного освітлення міст та районів Черкаської області. Визначено порядок практичного впровадження методики проектно-орієнтованого управління регіональними структурами.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 073 Менеджмент
Бібліографічний опис
Осауленко І. А. Методологія проектно-орієнтованого управління регіональними структурами в системі наука – бізнес – держава : автореф. дис. ...д-ра тех. наук : 05.13.22 управління проектами та програмами / Осауленко Ігор Анатолійович. - Київ, 2018. – 43 с.
Зібрання